Projekty Unijne

Realizowane projekty:
 

1. Nowe kwalifikacje - kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego
realizacja od 01.02.2017 do 31.01.2018
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2. Profesjonalny kierowca z woj. śląskiego
realizacja od 01.03.2016 do 30.09.2017 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące obu projektów


Nowe kwalifikacje - kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego

projekt nr RPSL.11.03.00-24-02EF/2016, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 963 152,95 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Grupa CARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz z Dream Team Anna Kawalec-Górczyńska.


Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
(pod warunkiem, że uzyskają, jak wszyscy uczestnicy, wymagane do rozpoczęcia wybranych kursów orzeczenia - lekarskie i psychologiczne).


REKRUTACJA

Zapraszamy na bezpłatne kursy kwalifikacji zawodowych w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego” dla dorosłych osób bezrobotnych lub pracujących, z wyłączeniem os. prowadzących własną działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, uczestniczących w kursach i szkoleniach z własnej inicjatywy.  
Nabór na kursy prowadzimy od 01.02.2017 do wyczerpania miejsc. 

Zapewniamy bezpłatne kursy certyfikowane wraz z egzaminem, wyżywienie lub/i poczęstunek kawowy, zwrot kosztów dojazdu dla osób z innych miejscowości, zwrot kosztów badań lekarskich i psychologicznych, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną / dzieckiem do lat 7

Oferujemy certyfikowane KURSY: prawo jazdy kat. C (dla 96 uczestników), prawo jazdy kat. D (dla 36 uczestników), prawo jazdy kat. C+E (dla 12 uczestników), kwalifikacja wstępna przyspieszona (dla 48 uczestników po 24 kat. C i kat. D), ADR (dla 60 uczestników), ADR cysterny (dla 12 uczestników), kierowca pojazdów uprzywilejowanych (dla 72 uczestników), Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (dla 90 uczestników)

Można uczestniczyć w więcej niż jednym kursie w ramach projektu.

Informacje na temat dostępnych do wyboru ścieżek szkoleniowych znajdują się w dokumentacji rekrutacyjnej poniżej (Karta ścieżki szkoleniowej), a wszystkie szczegóły organizacyjne w Regulaminie projektu.

Wszelkich informacji nt. projektu udzielamy pod nr tel. 881 969 933, a także w biurze projektu w siedzibie Grupa CARGO Sp. z o.o. spółka komandytowa w Jaworznie ul. Darwina 17, e-mail do kontaktu: biuro@szkola-yes.pl.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać poniżej:

1. Regulamin projektu - http://www.szkola-yes.pl/media/images/Regulamin projektu.pdf
2. Formularz zgłoszeniowy - http://www.szkola-yes.pl/media/images/Formularz zgłoszeniowy do projektu.pdf
3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - http://www.szkola-yes.pl/media/images/Oświadczenia o kryteriach RAZEM.pdf
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - http://www.szkola-yes.pl/media/images/Oswiadczenie UP dot. danych osobowych.pdf
5. Karta ściezki szkoleniowej -  http://www.szkola-yes.pl/media/images/Karta ścieżki szkoleniowej_.pdf


Dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 

Poniżej do pobrania WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE
-wersja: dojazd środkiem transportu publicznego - http://www.szkola-yes.pl/media/images/WNIOSEK o zwrot kosztów dojazdu - środek transportu publicznego.pdf
-wersja: dojazd własnym samochodem - http://www.szkola-yes.pl/media/images/wniosek o zwrot kosztów dojazdu - własne auto.pdf
 


 

Profesjonalny kierowca z woj. śląskiego

projekt nr WND-POWR.01.02.01-24-0191/15, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 668 329,10 PLN.


Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
(pod warunkiem, że uzyskają, jak wszyscy uczestnicy, wymagane do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy zawodowe orzeczenia - lekarskie i psychologiczne).

                                                                                                                                                                                                      
Szczególnie zapraszamy do udziału kobiety.


REKRUTACJA do projektu zotała już zakończona

Biuro projektu: Dobra Szkoła Lok
ul. Stara 15, 41-703 Ruda Śląska
więcej informacji pod nr tel. 881 969 933

Regulamin projektu dostępny jest http://www.szkola-yes.pl/media/images/REGULAMIN_P.pdf    


Szczegółowy harmonogram realizowanego wsparcia:

1. Diagnoza potrzeb i możliwości uczestników
Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15,
Prowadzący: Marcin Kotas (doradca zawodowy)
Termin: spotkania ustalane są dla każdego uczestnika indywidualnie (od lipca do października 2016)

2. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15,
Prowadzący: Marcin Kotas (doradca zawodowy)
Termin: spotkania ustalane są dla każdego uczestnika indywidualnie (od lipca do października 2016)
 

3. Kurs prawa jazy kat. C           
Część teoretyczna kursu (20h szkoleniowych):                                        
                Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15
                Prowadzący: Andrzej Mzyk 
                Termin: 
Grupa C1                                                   Grupa C2                                                    Grupa C3
26.07.2016 godz. 11.00-16.45                  12.09.2016 godz. 11.00-16.45                     20.10.2016 godz. 11.00-16.45
27.07.2016 godz. 11.00-16.45                  13.09.2016 godz. 11.00-16.45                     21.10.2016 godz. 11.00-16.45
28.07.2016 godz. 11.00-16.00                  14.09.2016 godz. 11.00-16.00                     24.10.2016 godz. 11.00-16.00
             
Praktyczna część kursu (30h jazdy dla każdego uczestnika) umawiane indywidualnie z instruktorem jazdy, po zakończeniu teoretycznej części kursu.          
                               

4. Kurs prawa jazdy kat. D
Część teoretyczna kursu (20h szkoleniowych):                                        
                    Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15
                    Prowadzący: Andrzej Mzyk                                                                      
                    Termin:                                               
Grupa D1                                                   Grupa D2                                                   Grupa D3 (Prowadzący: Dariusz Caus)
21.09.2016 godz. 11.00-16.45                   26.10.2016 godz. 11.00 - 16.45                       15.11.2016 godz. 11.00 - 16.45
22.09.2016 godz. 11.00-16.45                   27.10.2016 godz. 11.00 - 16.45                       16.11.2016 godz. 11.00 - 16.45
23.09.2016 godz. 11.00-16.00                   28.10.2016 godz. 11.00 - 16.00                       17.11.2016 godz. 11.00 - 16.00

Praktyczna część kursu (60h jazdy dla każdego uczestnika) umawiane indywidualnie z instruktorem jazdy, po zakończeniu teoretycznej części kursu.              
                           

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E
Część teoretyczna kursu (20h szkoleniowych):                                        
                    Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15
                    Prowadzący: Dariusz Caus                                                                  
                    Termin:                                 
Grupa CE1                                               Grupa CE2                                               Grupa CE3
18.01.2017  godz. 11.00 - 16.45             23.02.2017 godz. 11.00 - 16.45               24.04.2017 godz. 11.00 - 16.45
19.01.2017  godz. 11.00 - 16.45             25.02.2017 godz.   9.00 - 14.00               25.04.2017 godz. 11.00 - 16.45
20.01.2017  godz. 11.00 - 16.00             27.02.2017 godz. 11.00 - 16.45               26.04.2017 godz. 11.00 - 16.00

Praktyczna część kursu (25h jazdy dla każdego uczestnika) umawiane indywidualnie z instruktorem jazdy, po zakończeniu teoretycznej części kursu.        
 

6. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
planowany termin: październik 2016 - marzec 2017

Część teoretyczna kursu (130h szkoleniowych)
                Grupa C1
                Prowadzący: Monika Krawiec - Palcat
                Miejsce: Ruda Śląska, ul. Stara 15
                Termin: 10.10.2016 - 14.10.2016  godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                             17.10.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
                Termin: 18.10.2016 - 21.10.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            24.10.2016 - 28.10.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            03.11.2016 godz. 08.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                            04.11.2016 godz. 08.00 - 13.00 (6h szkoleniowych)
                            07.11.2016 - 08.11.2016 godz. 08.00 - 13.00 (6h szkoleniowych) 

               Grupa C2
               Prowadzacy: Monika Krawiec - Palcat
               Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
               Termin: 9 - 10.11.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                        14 - 18.11.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                        21 - 25.11.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                        1 - 2.12.2016     godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                        5 - 6.12.2016     godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych /dzień) 
                        7 - 9.12.2016     godz. 8.00 - 13.00 (6h szkoleniowych/dzień - zajęcia w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej 15)

               Grupa C3
               Prowadzacy: Monika Krawiec - Palcat
               Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
               Termin:  12 - 13.12.2016 - godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                             15 - 16.12.2016   godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                             19.12.2016  godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            21 - 23.12.2016 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            28 - 29.12.2016  godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/ dzień)
                            02 - 05.01.2017  godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            09 - 10.01.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            11 - 13.01.2017 godz. 8.00 - 13.00 (6h szkoleniowych/dzień)

              Grupa D1
              Prowadzący: Monika Krawiec-Palcat
              Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
              Termin: 16 - 20.01.2017  godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            23 - 26.01.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            30 - 31.01.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                            1 - 4.02.2017    godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień) 
                                6.02.2017     godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych/dzień)
                           7 - 9.02.2017      godz. 8.00 - 13.00 (6h szkoleniowych/dzień)
 

             Grupa D2
             Prowadzący: Monika Krawiec-Palcat
             Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
             Termin:    10-11.02.2017  godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                             13-18.02.2017  godz. 8.00 - 13.45  (7h szkoleniowych)
                             20-25.02.2017  godz. 8.00 - 13.45  (7h szkoleniowych)
                             27-28.02.2017  godz. 8.00 - 13.45  (7h szkoleniowych)
                                 1-3.03.2017  godz. 8.00 - 13.00  (6h szkoleniowych) 

            Grupa D3
            Prowadzący: Monika Krawiec-Palcat
            Miejsce: Zabrze, ul. 3-go maja 7
            Termin:   6-11.03.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                         13-18.03.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                         20-23.03.2017 godz. 8.00 - 13.45 (7h szkoleniowych)
                         24-25.03.2017 godz. 8.00 - 13.00 (6h szkoleniowych)
                              27.03.2017 godz. 8.00 - 13.00 (6h szkoleniowych)
                      
Praktyczna część kursu (10h jazdy dla każdego uczestnika) umawiane indywidualnie z instruktorem jazdy, po zakończeniu teoretycznej części kursu.      

 

7. Kurs pierwszej pomocy
30h szkoleniowych
Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15
Prowadzący:                      Anna Kawalec-Górczyńska                       Kinga Kawalec-Ząbek
Terminy:  26.09.2016           gr. C1 godz. 8.00-13.00                             gr. C2 godz. 14.00-19.00
               27.09.2016           gr. C1 godz. 8.00-13.00                             gr. C2 godz. 14.00-19.00
               28.09.2016           gr. C1 godz. 8.00-13.00                             gr. C2 godz. 14.00-19.00   
               29.09.2016           gr. C1 godz. 8.00-13.00                             gr. C2 godz. 14.00-19.00 
               30.09.2016           gr. C1 godz. 8.00-13.00                             gr. C2 godz. 14.00-19.00

                                        Anna Kawalec-Górczyńska                       Kinga Kawalec-Ząbek
               28.11.2016           gr. D1 godz. 8.00 - 13.00                           gr. C3 godz. 13.15 - 18.15
               29.11.2016           gr. D1 godz. 8.00 - 13.00                           gr. C3 godz.   8.00 - 13.00
               30.11.2016           gr. D1 godz. 8.00 - 13.00                           gr. C3 godz. 13.15 - 18.15
               01.12.2016           gr. D1 godz. 8.00 - 13.00                           gr. C3 godz. 13.15 - 18.15
               02.12.2016           gr. D1 godz. 8.00 - 13.00                           gr. C3 godz. 13.15 - 18.15

                                      Anna Kawalec-Górczyńska                         Kinga Kawalec-Ząbek
               09.01.2017          gr. D2 godz. 8.00 - 13.00                          gr. D3   godz. 13.15 - 18.15
               10.01.2017          gr. D2 godz. 8.00 - 13.00                          gr. D3   godz. 13.15 - 18.15
               11.01.2017          gr. D2 godz. 8.00 - 13.00                          gr. D3   godz. 13.15 - 18.15
               12.01.2017          gr. D2 godz. 8.00 - 13.00                          gr. D3   godz. 13.15 - 18.15
               13.01.2017          gr. D2 godz. 8.00 - 13.00                          gr. D3   godz. 13.15 - 18.15

 

8. Warsztaty psychologiczne
planowany termin: grudzień 2016 - maj 2017

18h szkoleniowych
Miejsce: Ruda Śląska ul. Stara 15
Prowadzący: Beata Nowak-Jakiel
Terminy:    gr. C1                                                         gr. C2                                                      gr. C3
12 - 13.12.2016  i 16.12.2016 godz. 9.00 - 14.00       19 - 21.12.2016  godz. 9.00 - 14.00        7-9.02.2017  godz. 9.00 - 14.00

                  gr. D1                                                        gr. D2                                                       gr. D3
10.02.2017 i 15-16.02.2017   godz. 9.00 - 14.00       23.03.2017, 28 - 29.03.2017                   5-7.04.2017 godz. 9.00 - 14.00
                                                                                  godz. 9.00 - 14.00
 

9. Kurs ADR podstawowy

27h szkoleniowych
Miejsce: Ruda Śląska, ul. Stara 15
Prowadzący: Mariusz Wasik
Termin:
gr. ADR1                                                                                               gr. ADR2                                 
24.01.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)                             17.02.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)
25.01.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)                             20.02.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych) 
26.01.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkolenowych)                              21.02.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)
30.01.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)                             22.02.2017 godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych)
31.01.2017 godz. 9.00 - 11.30 (3h szkoleniowa)                                 24.02.2017 godz. 9.00 - 10.30 (2h szkoleniowe)


gr. ADR3
02.03.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)
07.03.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)
08.03.2017 godz. 9.00 - 14.00 (6h szkoleniowych)
09.03.2017 godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych)
13.03.2017 godz. 9.00 - 10.30 (2h szkoleniowe)
 

10. Kurs ADR cysterny

19h szkoleniowych
Miejsce: Ruda Śląska, ul. Stara 15
Prowadzący: Mariusz Wasik
Termin:
gr. ADR1                                                                                              gr. ADR 2
31.01.2017 godz. 11.30 - 14.00 (3h szkoleniowych)                          24.02.2017 godz. 10.30 - 14.45 (5h szkoleniowych) 
01.02.2017 godz. 9.00 - 15.30 (8h szkoleniowych)                            28.02.2017 godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych)
03.02.2017 godz. 9.00 - 15.30 (8h szkoleniowych)                            1.03.2017   godz. 9.00 - 14.45  (7h szkoleniowych) 

gr. ADR3
13.03.2017 godz. 10.45 - 14.45 (5h szkoleniowych)
15.03.2017 godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych)
16.03.2017 godz. 9.00 - 14.45 (7h szkoleniowych)
 

11. Kurs samoobrony
24h szkoleniowe
Miejsce: Ruda Śląska, ul. Bukowa 9 (Gym&Fitness Maximus)
Prowadzący: Marcin Kaptacz
Termin: 19 - 22.12.2016  godz. 8.00 - 13.00
 

12. Staże
planowany termin: styczeń - wrzesień 2017

 


Powrót na stronę główną